DISCLAIMER 123TEXTIELDRUK.NL

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

123textieldruk.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de gegevens op deze website. Ofschoon de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuistheden waarvan aannemelijk is dat het om een fout gaat. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend indien voor de gemiddelde consument zichtbaar is dat de omschreven producten en prijzen onjuistheden bevatten. 123textieldruk.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE

123textieldruk.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.